December 6, 2022

Sher-E-Saahir

मेरी कलम से आपके दिल तक का एक सफर…

Ek tu hai ki sab jaan kar bhi